Γιάννης Θεοφύλακτος

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κοζάνης

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Δικηγορικό γραφείο

Προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ, κ. Παναγιωτάκη

Ανοιχτή επιστολή 
του βουλευτή Ν. Κοζάνης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) Γιάννη Θεοφύλακτου
ΘΕΜΑ: “Η συνταξιοδότηση των 200 στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. να συνδυαστεί με πρόσληψη τεχνικού προσωπικού στην περιοχή και συγκεκριμένα από τους πίνακες παλαιότερων Προκηρύξεων, οι οποίοι έμειναν σε εκκρεμότητα”.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Ενημερώθηκα για τις ενέργειες που προωθεί η Δ.Ε.Η. Α.Ε. σχετικά με την συνταξιοδότηση 200 περίπου στελεχών, οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα προ πολλών ετών (και φυσικά πρόκειται για συνταξιοδότηση και όχι για “απόλυση” όπως παραπλανητικά αναφέρεται σε διάφορα δημοσιεύματα).
Προς ενίσχυση των ενεργειών σας, προς τις οποίες συντάσσομαι, πιστεύω πως, παράλληλα προς την συνταξιοδότηση των ως άνω, θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης νέου τεχνικού προσωπικού, με στόχο την ανανέωση του δυναμικού της επιχείρησης που τόσο έχει ανάγκη. 
Εδώ και αρκετά χρόνια, βρίσκεται σε εκκρεμότητα η πρόσληψη των επιτυχόντων των διαγωνισμών 2/2007 και 1/2008, οι οποίοι δεν ολοκληρώθηκαν. Ειδικότερα, με τις Προκήρυξεις 2/2007 (Φ.Ε.Κ., τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, 286/2007) και 1/2008 (Φ.Ε.Κ., τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, 574/2008) προβλέφθηκε η διενέργεια διαγωνισμού πρόσληψης συνολικώς 130 ατόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Η κατατάξη των υποψηφίων θα διενεργούνταν βάσει 1. του χρόνου κτήσης του τίτλου σπουδών, 2. του χρόνου ανεργίας και 3. της συνέντευξης. Σε συνέντευξη θα υποβάλλονταν, σύμφωνα με τους όρους της κάθε προκήρυξης, όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονταν στον προσωρινό – αρχικό πίνακα κατάταξης, ο οποίος θα διαμορφωνόταν βάσει των προηγούμενων (1 και 2) κριτηρίων. 
Μετά την έκδοση των ανωτέρω προκηρύξεων και ενώ αυτές ήταν στο στάδιο ολοκλήρωσης, εξεδόθησαν δηλαδή οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, δημοσιεύθηκε ο Νόμος 3812/2009, με το άρθρο 5 του οποίου καταργήθηκε η συνέντευξη από κριτήριο επιλογής του προσωπικού. Το γεγονός αυτό οδήγησε τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην μη περάτωση των διαδικασιών, οι οποίες έκτοτε εκκρεμούν.
Ωστόσο, κανένα νομικό κώλυμα δεν τέθηκε στην έκβαση των εν λόγω διαγωνισμών. Τούτο διότι, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, περιλαμβανόμενη στο άρθρο 12 του Ν. 3812/2009, μόνο οι προκηρύξεις που εκδόθηκαν από την 4η Οκτωβρίου 2009 και μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3812/2009 έπρεπε να  ανακληθούν. Όπως σχετικώς έχει κάνει δεκτό το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ' αριθμ. 324/2010 Γνωμοδότησή του, “από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 15 του Ν. 3812/2009 προκύπτει ότι προκηρύξεις για την πλήρωση μονίμου προσωπικού που εκδόθηκαν πριν την 4η Οκτωβρίου 2009 διενεργούνται ολοκληρωτικά βάσει του νομοθετικού καθεστώτος της προκήρυξης”. 
* Επομένως, οι πίνακες επιτυχόντων των διαγωνισμών 2/2007 και 1/2008 νομίμως συντάχθηκαν σύμφωνα με τους όρους των προκηρύξεων και έπρεπε να προχωρήσει η πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων.  

* Επειδή στους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς 2/2007 και 1/2008 δημιουργήθηκε η εύλογη προσδοκία περάτωσής τους.

* Επειδή από το αποτέλεσμα των ανωτέρω διαγωνισμών εξαρτάται η κάλυψη στοιχειωδών και επιτακτικών αναγκών της επιχείρησης της Δ.Ε.Η. Α.Ε..
* Επειδή στον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων των δύο προκηρύξεων περιλαμβάνεται προσωπικό με  εμπειρία στον τομέα των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε.. 
* Επειδή οι επιτυχόντες (κατά κύριο λόγο της περιοχής μας) των διαγωνισμών 2/2007 και 1/2008 αναμένουν τη δικαίωσή τους εδώ και πολλά έτη. 
Για τους λόγους αυτούς, θα ήταν, κατά την άποψή μου, σκόπιμο, η συνταξιοδότηση των ως άνω στελεχών, να συνδυαστεί με την πρόσληψη του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους πίνακες επιτυχόντων των προκηρύξεων 2/2007 και 1/2008.
Με εκτίμηση,
Γιάννης Θεοφύλακτος
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Νομού Κοζάνης
Επίκαιρη ερώτηση αναφορικά με το καθεστώς προσλήψεων στην κατασκευή του νέου εργοστασίου της Δ.Ε.Η.  Α.Ε., "Πτολεμαΐδα V", κατέθεσε τον Οκτώβριο του 2016 ο βουλευτής Κοζάνης (ΣΥΡΙΖΑ), Γιάννης Θεοφύλακτος.
Ο βουλευτής διερευνά τη δυνατότητα πρόσληψης ανέργων από τα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.
Η επίκαιρη ερώτηση έχει κατά λέξη ως εξής:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016

Θέμα: «Πρόσληψη εργατικού προσωπικού στη Λιγνιτική μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V με διαφανή κριτήρια από τα μητρώα του ΟΑΕΔ»

Η πέμπτη λιγνιτική μονάδα του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδας της Δ.Ε.Η. βρίσκεται υπό κατασκευή από τις αναδόχους εταιρείες και οι αναθέσεις έργων είναι σε εξέλιξη. Η ανέγερση της μονάδας “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V” αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές επενδύσεις της χώρας και πρόκειται να απασχολήσει σε μόνιμη και σταθερή βάση σε βάθος πενταετίας πολυάριθμο εργατικό προσωπικό που εκτιμάται σε αρκετές χιλιάδες.    

Ήδη οι κάτοικοι του Νομού Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για την απασχόλησή τους στο έργο, πολλοί εκ των οποίων είναι άτομα με εξειδικευμένη εμπειρία, που έχουν απασχοληθεί κατά το παρελθόν σε έργα της Δ.Ε.Η. και αυτή την στιγμή είναι άνεργοι.

Όμως, το παλιό πολιτικό προσωπικό και τα κατεστημένα συμφέροντα της περιοχής, έχουν ήδη από καιρό ετοιμάσει και στήσει αδιαφανείς μηχανισμούς προσλήψεων και τάζουν την εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε όσους τους προσεγγίζουν.

Αντίθετα, πολιτικό μας πρόταγμα αποτελεί η διαφανής πρόσληψη με αντικειμενικά κριτήρια από τα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να διασφαλίσει ότι το εργατικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στη λιγνιτική μονάδα “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V” θα επιλεγεί με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο και κατά προτεραιότητα από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ;

Δύναται να ζητηθεί από τις αναδόχους εργοληπτικές εταιρείες και πριν την καταβολή των επόμενων δόσεων σε αυτούς να αναληφθεί συμπληρωματική υποχρέωση ώστε να προσλάβουν το σύνολο ή μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού από τα μητρώα του ΟΑΕΔ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεοφύλακτος Ιωάννης

Η απάντηση στην ως άνω επίκαιρη ερώτηση αναμένεται, μετά τον πρόσφατο κυβερνητικό ανασχηματισμό, από το νέο Υπουργό Ενέργειας, κ. Σταθάκη.

‘Μαγική εικόνα’ χαρακτήρισε ο βουλευτής Κοζάνης (ΣΥΡΙΖΑ), Γιάννης Θεοφύλακτος, την προσπάθεια του διευθυντή (πρώην) της Ν.Δ., Αθανασίου Σκορδά, να παρουσιάσει ως ‘νομιμότατη’ τη διαδικασία υπερδανεισμού και τελικώς υπερχρέωσης της Ν.Δ., στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια.
“Κανένας ιδιώτης και κανένας επιχειρηματίας, όσο δυσκολεμένος και να είναι οικονομικά, δεν χρειάζεται 250 χρόνια -όσα η Ν.Δ.- για να αποπληρώσει τα δάνειά του", τόνισε ο κ. Θεοφύλακτος.
Οι σπατάλες είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο που εκτιμάται ότι η Ν.Δ. ξόδευε για μία περίοδο περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα (!), τόνισε ο κ. Θεοφύλακτος, ενώ τα ‘golden boys’ της Ν.Δ. αμείβονταν με παχυλότατους μισθούς.
Περαιτέρω, οι ερωτήσεις του βουλευτή Κοζάνης (ΣΥΡΙΖΑ), Γιάννη Θεοφύλακτου, επικεντρώθηκαν στη νομοθετική παρέμβαση για να γίνουν ακατάσχετες οι δόσεις προς τη ΝΔ στο τέλος του 2011 και στις αρχές του 2012, αν και είχαν εκχωρηθεί προς τις τράπεζες.
Ακολουθεί το βίντεο:

και τα πλήρη πρακτικά:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα, 1/11/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:22΄, στην αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργαντά.
Ο κ. Θεοφύλακτος έχει τον λόγο και να ετοιμάζεται ο κ. Σαντορινιός μετά. Ακολουθεί ο κ. Μηταράκης και τελευταίος ο κ. Γκιόλας. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας από το τελευταίο, θα ήθελα να κάνω μια διαπίστωση, να συμφωνήσουμε στα γρήγορα και να περάσω σε δύο, τρεις ερωτήσεις που έχω, γιατί έχουν γίνει και αρκετές. 
Το ύψος του επιτοκίου δεν συνδέεται άμεσα με το ύψος του κινδύνου σε ένα δάνειο; 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Ναι, αλλά ο κίνδυνος έχει αξιολογηθεί. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ο κίνδυνος έχει αξιολογηθεί, όταν η Αγροτική είδε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Όχι, η Αγροτική. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: …ότι δεν καταβάλλονται οι δόσεις, ότι ανακεφαλαιοποιούνται οι τόκοι κλπ., αύξησε το επιτόκιο. Στο ΣΥΡΙΖΑ το δάνειο είναι ενήμερο, το επιτόκιο είναι λογικό να είναι πιο χαμηλό. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Μισό λεπτό, εάν μου επιτρέπετε, γιατί εντάξει, αυτό….
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Αυτό μας το είπε και ο υπεύθυνος της Αγροτικής, ότι για αυτό τον λόγο αύξησε το επιτόκιο. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Είναι ερώτηση αυτή;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Διαπίστωση είπα και μετά θα προχωρήσω σε ερωτήσεις. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ωραία, προχωρήστε. Το είπε και ο κ. Πάσχας, ότι, όταν δεν πληρώνεται ένα δάνειο, γράφουμε προβλέψεις και ανεβάζουμε τα επιτόκια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Συνδέεται άμεσα με το ρίσκο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Είναι γραμμένο στα Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Επειδή έκανα μια διαπίστωση πραγματικά, κύριε Σκορδά, προχωράω στις ερωτήσεις και αν θέλετε κρατήστε το για το τέλος, για να κάνετε και εσείς μια δήλωση.
Ερωτηθήκατε πολλές φορές και λέτε ότι όλα τα δάνεια έγιναν νόμιμα. Μάλιστα λέτε «νομιμότατα», υπερθεματίζετε. Όμως, είναι μια μαγική εικόνα, κύριε Σκορδά. Με τον ρυθμό αποπληρωμής -και να δεχθούμε ότι τα ποσοστά αυτά θα κρατηθούν από τη Νέα Δημοκρατία- και με το 60% της κρατικής επιχορήγησης να εκχωρείται στις τράπεζες, φτάνουμε περίπου στα διακόσια πενήντα χρόνια, για να αποπληρωθούν τα σημερινά δάνεια. Πώς είναι δυνατόν να είναι όλα νόμιμα; Να δεχθώ ότι είχαμε μια κρίση. Να δεχθώ ότι σε κάποια πράγματα ήρθαν τα πάνω κάτω. Σε ένα κανονικό δανειολήπτη, ακόμα και στις επιχειρήσεις, να πέσουμε είκοσι, τριάντα, πενήντα χρόνια έξω. Δηλαδή, ένα στεγαστικό δάνειο, που πήρε κάποιος υπάλληλος, ένας ιδιώτης ή και ένα επιχειρηματικό, αν του πεις «πλήρωσέ το στον διπλάσιο χρόνο», και τεμενάδες θα σου κάνει και θα μπορέσει να το αποπληρώσει. Εδώ φύγαμε από τη δεκαετία και πήγαμε στους δύο-δυόμισι αιώνες. Είναι μια μαγική εικόνα. Δεν βγαίνει. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν διαφωνώ μαζί σας. Το έχω πει από το πρωί αυτό το πράγμα, ότι, αν δεν επανεξεταστεί το τι μπορούν να κάνουν σε ό,τι αφορά τις πηγές εσόδων τα κόμματα, δεν πρόκειται να απαντηθεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Θέλω να το πω, γιατί λέτε ότι κάνατε τα πάντα και μάλιστα, όταν πιέζεστε, απαντάτε και με τόνο. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν με ενοχλεί η λέξη. Ενοχλούμαι, αν θέλετε, όταν δεν βλέπω καλή πρόθεση. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Καλή πρόθεση υπάρχει και εύχομαι να υπάρχει και από εσάς. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Σας ξαναλέω ότι εάν δεν αλλάξει το τι έχει δυνατότητα να παράγει ως έσοδα ένας φορέας, όπως είναι τα κόμματα, δεν πρόκειται να αλλάξει περαιτέρω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Άρα, τότε δεν έγιναν τα πάντα είτε από εσάς είτε από τους προηγούμενους είτε από τους επόμενους από εσάς. Από τη μια, δεν υιοθετήθηκαν προτάσεις, ώστε να υπάρχουν περισσότερα έσοδα και από την άλλη, δεν έγινε νοικοκύρεμα και να δούμε αν ποτέ θα γίνει. 
Έχω υπολογίσει επιχορηγήσεις μαζί με δάνεια, όπου υπήρχε μια περίοδος, όπου συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ξόδευε 5.000.000 το μήνα, αν τα αθροίσουμε αυτά. Οι ετεροδημότες -το είπατε και εσείς στην Επιτροπή Θεσμών τον Ιανουάριο του 2012- ήταν πενήντα χιλιάδες. Μετά λέτε ότι σταματήσατε. Ως τότε, όμως, γιατί να μετακινούνται πενήντα χιλιάδες ετεροδημότες δωρεάν; Γιατί μέσα στους μισθούς να υπάρχουν golden boys; Υπάρχουν δημοσιεύματα -δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά- που λένε ότι ενώ είχαμε κρίση το 2011, οι μισθοί των golden boys της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθούσαν να είναι πανύψηλοι. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν είναι ακριβές αυτό. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Είναι. Τώρα μην με κάνετε να….
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Αν θέλετε κάντε το, γιατί με διευκολύνει κιόλας το ερώτημα. Με αφορά και προσωπικά σε κάποια δημοσιεύματα. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Σε κάποια δημοσιεύματα σας αφορά και προσωπικά. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν έχω καμία δυσκολία να απαντήσω. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ήταν 100 χιλιάδες τον χρόνο. Να απαντήσετε. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν έχω καμία δυσκολία να απαντήσω. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Θα περιμέναμε ένα συνολικό νοικοκύρεμα. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Συνολικότατο ήταν και προκύπτει από το ισοζύγιο, το οποίο έχει δοθεί στις τράπεζες, και από τα στοιχεία που φαίνονται στους ισολογισμούς. Δεν είναι τίποτα κρυφό. 
Εγώ εκείνη την περίοδο, το καλοκαίρι του 2010, πραγματικά άφησα ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος που είχα από την εργασία μου, προκειμένου να αποδεχθώ μία πολύ τιμητική πρόταση που μου έγινε σε ένα κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά έγινε συρρίκνωση των δαπανών κατά ένα ποσοστό το οποίο προκύπτει, εάν δείτε τους ισολογισμούς. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή. Πώς να το πω. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Από την άλλη, κάνατε μία αναφορά ότι οι ιδιώτες έχουν το προνόμιο, ας πούμε, του νόμου Κατσέλη. Αυτοί, όμως, που μπαίνουν στον νόμο Κατσέλη μπαίνουν κάτω από το μάτι της Δικαιοσύνης. Είναι πτωχοί και στο πώς διάγουν τον βίο τους και στο ότι εκποιούνται όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από ένα κεραμίδι. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Μα, βλέπετε ότι εκεί πηγαίνουν και για τα κόμματα. Ό,τι περιουσιακά στοιχεία έχουν, με τις αγωγές που γίνονται και τις καταγγελίες…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Έχουν διαφυλάξει, βέβαια, για τον εαυτό τους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Εγώ ξαναλέω, όμως, ότι είναι πραγματικά σημαντικό να καταλάβουμε εάν πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να πληρωθούν τα δάνεια ή απλώς να διαπιστώνουμε το πρόβλημα και να μην το…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Και τα δύο χρειάζονται. Θα συμφωνήσω. 
Όσον αφορά τη διαπίστωσή σας για την ιστορικότητα και τη μαζικότητα, εγώ τη διαβάζω διαφορετικά. Δηλαδή, η μεν ιστορικότητα δίνει εμπειρία και γνώση σε ένα κόμμα, ώστε να αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, η δε μαζικότητα δίνει συνδρομές. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Ναι, προφανώς. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ήταν, όμως, η εποχή τέτοια, κύριε Σκορδά, που κανείς δεν πλήρωνε και όλοι ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους τζάμπα. Το είπατε και στη Θεσμών και το επαναλαμβάνετε με ειλικρίνεια, «είχαμε πολλά μέλη και έτσι είχαμε πολλά έξοδα». Σε μία άλλη εποχή όπως είναι η σημερινή, θα λέγαμε, «έχουμε πολλά μέλη και έχουμε πολλές συνδρομές».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Ισχύει αυτό που λέτε. Ρωτήστε, όμως, και τον συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν θα έρθει εδώ, να δείτε ότι όσο αυξάνεται η εκλογική βάση του κόμματος δεν μειώνονται αυτά τα μεγέθη. Οι υποχρεώσεις αυξάνονται, γιατί είναι οι οργανώσεις περισσότερες. Να μην επαναλάβω όσα είπα το πρωί. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Χρέος είναι τα παθήματα να γίνουν μαθήματα. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Εννοείται. Δεν το συζητάω. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Και πιστεύω ότι γίνονται σήμερα. Να αναγνωριστούν, όμως, ότι έγιναν. 
Περνάω σε μία άλλη ερώτηση, γιατί νιώθω –διαπιστώνω, δηλαδή, και γι’ αυτό θα σας ρωτήσω- ότι αντιστρέφεται μία άλλη κατάσταση που αφορά την τέταρτη δόση του 2011 και τις πρώτες του 2012. Λέτε ότι καθυστέρησαν και το παρουσιάζετε σαν να ήταν κάτι αρνητικό για τη Νέα Δημοκρατία. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Κοιτάξτε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Θετικό ήταν, κύριε Σκορδά. Μάλιστα, δεν ήταν μόνο θετικό, αλλά πολύ θετικό. Μάλιστα, πιθανότατα να ήταν και υπολογισμένο. Γιατί το λέω αυτό; Διότι ψηφίζεται μία τροπολογία με τον ν. 4071/2012, στις 11 Απριλίου του 2012, που λέει επί λέξει: «Η τέταρτη δόση του 2011 -και δεν μπορεί να μην το ξέρετε, γιατί είναι στη θητεία σας και μιλάμε για την κρατική επιχορήγηση- και η πρώτη και η δεύτερη δόση του 2012, της χρηματοδότησης της κρατικής στα κόμματα, καθώς και η οικονομική ενίσχυση, όλες οι οικονομικές ενισχύσεις στα κόμματα δεν κατάσχωνται και δεν εκχωρούνται, καταβάλλονται δε υποχρεωτικά στα δικαιούχα κόμματα -σε όλα τα κόμματα, αλλά κυρίως αφορούσε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σε εσάς αφορά, τη Νέα Δημοκρατία, που κατάσχονταν από τις τράπεζες- καταβάλλονται, λοιπόν, στα κόμματα αυτούσια μέσα σε προθεσμία ενός μηνός», δηλαδή, λίγο πριν από τις εκλογές του Μαΐου του 2012. Το παρουσιάζετε σαν κάτι αρνητικό. Ήταν κάτι πολύ θετικό και κάτι που το έκανε η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ υπολογισμένα, κατά τη γνώμη μου –και αυτό σας ρωτάω- έτσι ώστε να πάρει αυτούσιες τις κρατικές χρηματοδοτήσεις –την τέταρτη δόση του του 2011 και τις πρώτες δύο του 2012- και να κάνει τις επιλογές του 2012 με όρους ευνοϊκούς. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Δεν τους πήρε νωρίτερα. Στην ώρα τους, τους πήρε. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Αργότερα τις πήρε κι έτσι τις πήρε. Αλλιώς δεν θα τις έπαιρνε. Θα τις έπαιρνε η ΑΤΕ. Πώς το παρουσιάζετε σαν κάτι αρνητικό; Απαντήστε μου. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Κατ’ αρχήν, τότε ήταν κυβέρνηση Παπαδήμου, δεν ήταν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αυτό ανέτρεψε όλον τον προγραμματισμό που μπορούσαν να έχουν τα κόμματα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Την οποία, όμως, τη στήριζαν η Νέα Δημοκρατία-ΠΑΣΟΚ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Εγώ λέω, όμως, ότι ό,τι προγραμματισμό και να έκανε κανείς το 2011, το 2011 πώς ξεκίνησε; Γνωρίζαμε ότι με βάση τον νόμο μέχρι 30 Μαρτίου του 2011 θα καταβληθούν όλα τα χρήματα του 2011 και αντίστοιχα μέχρι 30 Μαρτίου του 2012 όλα του 2012. Είχαμε φτάσει στον Μάρτιο, Απρίλιο του 2012…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Θα τα έπαιρναν οι τράπεζες, όμως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Θα έπαιρναν το κομμάτι που τους αναλογούσε. Γιατί σας διαβεβαιώ ότι, αν είχαν γίνει καταβολές κανονικά, δεν θα τρέχανε με τοκοφορία όλες αυτές οι καθυστερήσεις. Τώρα δεν έχει νόημα. Τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του είναι η συζήτηση. Αλλά πραγματικά…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Το 2011 και το 2012 είχε ζουμί ο κάβουρας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Αυτό το οποίο ρυθμίστηκε τότε, εάν δεν ρυθμιζόταν, τα κόμματα θα έπρεπε να έχουν βάλει λουκέτο, να το πω έτσι, αν αυτό θεωρείτε ότι θα συνέβαλε στην όλη κατάσταση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Δεν λέω ότι θα συνέβαλε, αλλά πραξικοπηματικά το παίρνουν αυτούσιο όλο το ποσό. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν είναι πραξικοπηματικά. Κοιτάξτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ε, πώς; Έχει τη δύναμη της νομοθέτησης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Αλλά δεν πήγε στις τράπεζες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Πήγε και στις τράπεζες. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Δεν πήγε. Αυτούσιο, 100% πήγε στα κόμματα. Αυτό βλέπω εγώ από…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Εάν η ρύθμιση είχε γίνει εξαρχής και καταβάλλονταν μία κι έξω οι καταβολές, δεν θα μπορούσε να κατασχεθεί το σύνολο της επιχορήγησης, γιατί μειώθηκε αυθαιρέτως. Το 2011, δηλαδή, άλλο ήταν αυτό που προέβλεπε ο Προϋπολογισμός και άλλο αυτό το οποίο κατεβλήθη. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Θα είχε κατασχεθεί το…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Υπολογίζαμε περίπου 15-16 εκατομμύρια και κατεβλήθησαν... 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Το 60%, αλλά και αυτό νομίζω είναι μεταγενέστερο. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Αυτό λέω. Έπρεπε να υπάρχει μία πρόνοια που δεν υπήρχε στα παρελθόντα χρόνια για το ποιο είναι ένα ελάχιστο το οποίο μπορεί να επιτρέπει τη λειτουργία. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Πάντως με τη ρύθμιση ήταν 100%. 
Ολοκληρώνω και σας διαβάζω από την περιβόητη -γιατί την αναφέρατε κι εσείς πολλές φορές- συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών από τον Ιανουάριο του 2012. Σας διαβάζω αποσπάσματα που αναφέρθηκαν και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας.
Αναφέρει κάποια πολιτικός...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Με όνομα, άμα διαβάζετε τα Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Η κυρία Μπακογιάννη. 
«Τα 250 εκατομμύρια που έχουν δανειστεί τα πολιτικά κόμματα από κρατικές κυρίως τράπεζες είναι και ως ποσό σημαντικό, αλλά και ως πρακτική προνομιακή και υπερβαίνει, βεβαίως, τις συνήθεις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος, γιατί με αμιγώς τραπεζικά κριτήρια δεν θα μπορούσαν να πετύχουν τα κόμματα οποιαδήποτε δανειοδότηση». 
Παρακάτω: «Το μεγάλο ύψος της χρηματοδότησης ιδίως σε καιρούς βαθιάς οικονομικής κρίσης, αλλά και η αδιαφάνεια γύρω από τα κομματικά ταμεία και δεδομένου ότι δεν έχει γίνει ποτέ κανένας ουσιαστικός έλεγχος από τις φορολογικές αρχές, υπονομεύουν το πολιτικό μας σύστημα». 
Και τελειώνω: «Δημιουργείται εικόνα γάγγραινας και πρέπει, επίσης, να απαγορευτεί ο μακροχρόνιος τραπεζικός δανεισμός με εγγύηση τις πολύ μελλοντικές χρηματοδοτήσεις. Πρόκειται για κάτι που ρωτήσαμε το Ευρωκοινοβούλιο και λέει ότι είναι πρακτική εντελώς αντίθετη με τις αρχές του».
Ένα σχόλιο θα ήθελα. 
Εγώ τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσει ο κ. Σκορδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Το είχα πει, αν δεν κάνω λάθος, κι εγώ ότι δεν είμαι αντίθετος στο να μην υπάρχει μακροχρόνιος δανεισμός. 
Τώρα, επίσης χωρίς καμιά δυσκολία, θα σας πω ότι αυτά θα είχαν αξία, αν η κυρία Μπακογιάννη τα έλεγε πριν κάνει τη Δημοκρατική Συμμαχία. Αν τα έλεγε, όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Τι αναγκάστηκε να λέει, όταν έκανε το δικό της κόμμα, δεν θα το σχολιάσω εγώ σήμερα. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Καμιά φορά λέγονται αλήθειες σε τέτοιες συγκυρίες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν είναι σωστό στο σύνολό του και θα σας πω γιατί. Γιατί ξεκινήσατε την τοποθέτησή σας με κάτι το οποίο ήθελα να το ψάξω και να σας το πω. 
Το 2014 στις 2 Οκτωβρίου συνεδριάζει η Ανωτάτη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων της Εθνικής Τραπέζης. Η εισήγηση σχετικά με το δάνειο που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ λέει:
«Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση για τον πιστούχο αφορά κατά κύριο λόγο ποσό 8.256.400, εκ του συνολικού εισηγουμένου για 9.756.000, προϋφιστάμενης της τιμολογιακής πολιτικής της τράπεζας πιστοδότησης. Με βάση δε το μοντέλο της τιμολογιακής πολιτικής, το ελάχιστο ονομαστικό επιτόκιο ανέρχεται σε 7,04% και δεν καλύπτεται από την εγκεκριμένη τιμολόγηση του πιστοδοτικού πλαισίου της τιτλούχου, η οποία, όμως, παρά ταύτα καλύπτει το κόστος επί σταθερής βάσης. 
Επισημαίνεται πάντως ότι, αν ληφθούν υπ’ όψιν οι υφιστάμενες εξασφαλίσεις, η εν λόγω τιμολόγηση είναι σύμφωνη με την τιμολογιακή πολιτική της τράπεζάς μας».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Εξασφαλίσεις και ενήμερο δάνειο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): «Απόφαση: Κυμαινόμενο ίσο με το euribor μηνός πλέον περιθωρίου 450». Ξέρετε πόσο ήταν το euribor μηνός τον Οκτώβριο του 2014; Μείον 0,014.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Το είπατε και πριν, αλλά δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο, όταν είναι ενήμερο κι έχει εξασφαλίσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: (Δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ηρεμία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Εγώ λέω ότι αν είχατε - και υπάρχει και άλλο τέτοιο πρακτικό- ένα πρακτικό πιστοδοτικής επιτροπής, που οι υπηρεσίες να εισηγούνται υψηλότερο ονομαστικό επιτόκιο απ’ αυτό που αποφασίζει η Επιτροπή Πιστοδοτήσεων –κι αυτό είναι επί κυβερνήσεως Σαμαρά-Βενιζέλου, έτσι;- θα μας είχατε κρεμάσει ανάποδα. Εγώ, λοιπόν, τι θέλω να πω; 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κύριε Σκορδά, είναι σύνηθες να έχετε συμβάσεις άλλων κομμάτων στα χέρια σας;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Να ολοκληρώσει ο κ. Σκορδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Στη δικογραφία είναι. Δεν είναι συμβάσεις.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Σε ποια δικογραφία;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σε ποια δικογραφία;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Νάτο. Έχουν και το νούμερο πάνω.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Σε ποια δικογραφία;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σε ποια δικογραφία, κύριε Σκορδά;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Του οικονομικού εισαγγελέα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε εσείς τη δικογραφία του οικονομικού εισαγγελέα;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Έχετε δικογραφία;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Είχε κληθεί η Νέα Δημοκρατία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Για να δούμε, εδώ το όνομά σας δεν ξέρατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Ποιο όνομα;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ποια δικογραφία έχετε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μισό λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν έχουμε πρόσβαση στο υλικό, όταν πήγαν τα στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία στον Πεπόνη; Τι λέτε; Τα προηγούμενα. Δεν έχετε ζητήσει εσείς;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Εμείς τα έχουμε στην αίθουσα 162, κύριε Σκορδά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν λέω για την αίθουσα 162. Λέω γι’ αυτό που κληθήκαμε κι εγώ και ο κ. Δασκαλάκης και όλοι, όταν είχε τη διαδικασία ο οικονομικός εισαγγελέας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε κληθεί, λοιπόν, στη διαδικασία του πορίσματος, που δεν ξέρατε αν έχει συσταθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν υπάρχει. Ναι, βεβαίως, αυτό δεν υπάρχει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε κληθεί. Κατά τη διαδικασία, δηλαδή, της κλήσης σας εσείς και η Νέα Δημοκρατία ζήτησε και πήρε αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων του ΣΥΡΙΖΑ;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Όχι, εγώ δεν κλήθηκα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Γιατί; Εγώ ρωτάω καλόπιστα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Εγώ δεν κλήθηκα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν κληθήκατε. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Ο κ. Δασκαλάκης είχε πάει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Δασκαλάκης είχε κληθεί;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Βεβαίως. Από τον κ. Πεπόνη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Δασκαλάκης σας έδωσε τις δανειακές συμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ της Εθνικής Τράπεζας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Βεβαίως.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Με τις εισηγήσεις;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν είναι οι δανειακές συμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Οι αποφάσεις των Επιτροπών για τα πρακτικά είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Αυτά είναι Πρακτικά της Επιτροπής. Προφανώς.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Εμείς τα έχουμε αυτά. Εγώ ρωτάω για εσάς. Σας τα έδωσε ο κ. Δασκαλάκης;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Ναι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο οποίος τα πήρε από τον εισαγγελέα;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Από τη δικογραφία. Δεν έχει πρόσβαση στη δικογραφία;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Εγώ ρωτάω. Δεν το ξέρω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Ρωτήστε. Εδώ είναι τόσοι δικηγόροι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ωραία. Το κρατώ προς διερεύνηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Σας είπα ότι δεν ξέρω τι έχει πει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Εμείς εδώ έχουμε καλούς νομικούς. Μπορούν να τοποθετηθούν. Μην ανησυχείτε καθόλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Σας παρακαλώ. Ξέρετε πολύ καλά, όποιος είναι νομικός το ξέρει, ότι ο καλούμενος σε μια διαδικασία έχει πρόσβαση στα έγγραφα. Όταν πήγαν οι καλούμενοι στον κ. Πεπόνη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχει πρόσβαση να βγάλει φωτοτυπίες μέσα στην εισαγγελία τις συμβάσεις άλλων;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν ξέρω πού τις έβγαλε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Εγώ, λοιπόν, σας ρωτώ: Εσείς δηλώσατε στην Επιτροπή προηγουμένως ενόρκως ότι ο κ. Δασκαλάκης σας έδωσε τις δανειακές συμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα αυτό μου φτάνει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Όχι τις δανειακές συμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις αποφάσεις των επιτροπών.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Εμάς αυτό μας φτάνει.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει περίπτωση να τις πήρε νομίμως. Με όλους τους δυνατούς τρόπους σας το βεβαιώνω. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ, κύριε Μπαλωμενάκη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Σας παρακαλώ. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Εδώ ενόρκως ο πρώην Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι ο κ. Δασκαλάκης, προηγούμενος, αν δεν κάνω λάθος, στη θέση, του παρέδωσε φωτοτυπίες των αποφάσεων των οργάνων πιστοδοτήσεως της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με τα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ και την τεκμηρίωση αυτή, που προφανώς εμείς τα έχουμε στην αίθουσα 162 και δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα με αυτό. Όσον αφορά τη διαδικασία, όμως, και το νομότυπο θα του πουν οι συνάδελφοι αν είναι έτσι ή όχι. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Δεν με απασχολεί. Όποιος είναι νόμιμος ξέρει αν ο καλούμενος έχει πρόσβαση στα έγγραφα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Λάππας έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΠΠΑΣ: Μία δήλωση, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, ο καλούμενος πρέπει να είναι εγκαλούμενος και κατηγορούμενος για να πάρει αντίγραφα. Αυτό ξέρουμε στην προκαταρκτική. Είναι μυστική, άλλωστε, η διαδικασία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Το προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σας λέω πως. 
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΠΠΑΣ: Για άλλο λόγο πήρα τον λόγο. Πήρα τον λόγο για άλλο λόγο! 
Ενθυμούμενος την πρώτη σελίδα της αγωγής της Πειραιώς, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να θυμούμαι καλά ότι στρεφόμενη η Πειραιώς κατά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και του ελληνικού Δημοσίου, ενώ κατά του ελληνικού Δημοσίου προσθέτει την αναγκαία φράση –οι δικηγόροι καταλαβαίνουν τι εννοώ, δικονομικά- «νόμιμα εκπροσωπούμενο, στην παράγραφο 1 εναντίον του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει τη φράση «νόμιμα εκπροσωπούμενο» και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί το κάθε κόμμα τον νόμιμο εκπρόσωπό του τον ορίζει, όταν καταθέτει δήλωση στον Άρειο Πάγο. Όταν βγει η οποιαδήποτε απόφαση των εκατομμυρίων, των εκατοντάδων, θα είναι ανομιμοποίητη και δεν θα μπορεί να εισπραχθεί φράγκο ούτε ένα ευρώ, όταν δεν υπάρχει η φράση «νόμιμη εκπροσώπηση».
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ας το κρατήσουμε για τα συμπεράσματα, κύριε Λάππα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΠΠΑΣ: Αυτό το επισημαίνω μήπως τελικά αυτό…
Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο δικηγόρος της Πειραιώς έκανε τέτοιο σφάλμα, κύριε Πρόεδρε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κρατήστε το για την αλληλογραφία και για την Πειραιώς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΠΠΑΣ: Να καταγραφεί ως ένας φόβος και μια ανησυχία μήπως και τυχόν επιβεβαιωθούμε και τραβάμε τα μαλλιά μας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Σκορδά, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η διαδικασία του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις δικογραφίες δεν αφορά την ουσία, γιατί εγώ δεν έχω καμμιά διάθεση να κρύψω κανέναν όρο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Ούτε εγώ. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Επιτρέψτε μου, όμως να σας πω, ότι όταν γίνεται ερώτηση σε εσάς από τον προηγούμενο συνάδελφο, τον κ. Θεοφύλακτο για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και εσείς του απαντάτε με την τεκμηρίωση των δανείων του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό της πολιτικής και της προσωπικής σας στάσης. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Αυτό γίνεται κατ’ επανάληψη, κύριε Πρόεδρε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτό καταγράφεται. Έχετε όλο το δικαίωμα. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Μάρτυς): Κύριε Πρόεδρε, εσείς ο ίδιος έχετε πει ότι τα φυσικά πρόσωπα καταθέτουν για όλη τους τη γνώση. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Προφανώς, όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους έχουν και αυστηρά επιτόκια και αυστηρή σχέση με τις τράπεζες. Αλλά, όσοι είναι συνεπείς δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.