Γιάννης Θεοφύλακτος

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κοζάνης

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Δικηγορικό γραφείο

Ο ορισμός μου ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον έλεγχο των δανείων στα πολιτικά κόμματα και τα ΜΜΕ αποτελεί για μένα τιμή και ευθύνη.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι πρώτιστο μέλημα του ελληνικού λαού είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, του παρόντος και του μέλλοντος, δηλαδή των δικών μας και των παιδιών μας.

Γνωρίζω, όμως, ακόμη καλύτερα, ότι η πορεία προς την ανάπτυξη, η πορεία προς το μέλλον, θα είναι αποτελεσματικότερη και με τη συμμετοχή όλων, εάν ταυτόχρονα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας με το παρελθόν.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες παλεύουμε να ξεχρεώσουμε την πατρίδα και τα παιδιά μας από τα χρέη.

Θέλουμε, όμως, να γνωρίζουμε εάν λειτουργούσε και λειτουργεί και με ποιους όρους, σε βάρος πιθανότατα των συμφερόντων της πλειονότητας του ελληνικού λαού, ένα τριγωνικό σύστημα διαπλοκής μεταξύ του (παλιού) πολιτικού συστήματος, των ΜΜΕ και του χρηματοπιστωτικού συστήματος (τραπεζών).

Η γνώση αυτή, έχει σίγουρα πολιτικές προεκτάσεις και πιθανότατα και ποινικές και, πάντως, την θεωρώ απαραίτητη προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο στον πολιτικό μας βίο και να πατήσει ξανά η Χώρα στα πόδια της.

Επισημαίνεται ότι το έργο της Επιτροπής με αντικείμενο τη διερεύνηση των δανείων, που χορηγήθηκαν προς τα κόμματα και τα ΜΜΕ, θα αρχίσει άμεσα, με την προθεσμία για την κατάθεση του πορίσματός της να λήγει 18 Ιουνίου, αφού έχει δοθεί χρονικό περιθώριο 2 μηνών από τη συγκρότησή της. Η πρόταση των βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι η συμμετοχή μας να είναι άμισθη.

Η πρόταση που υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής ζητά να διερευνηθούν ειδικότερα μεταξύ άλλων:

- Το περιεχόμενο των δανειακών συμβάσεων, το ύψος, οι όροι και το σκοπό δανειοδότησης ή αναχρηματοδότησης παλαιοτέρων δανείων.

- Η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών σε σχέση με τους κανονισμούς πιστοδοτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

- Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις και άλλες εγγυήσεις για τις εν λόγω δανειοδοτήσεις.

- Το σημερινό ύψος των δανείων αυτών, καθώς και η σημερινή πορεία εξυπηρέτησής τους.

- Και τέλος, σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης των δανείων, τυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων αλλά και ενδεχόμενες δικαστικές ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά και αναζήτησης πιθανών ποινικών ευθυνών, εις βάρος όσων δανειοδοτήθηκαν και δανειοδότησαν.

Τροπολογία, η οποία μειώνει το κόστος των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο (όσων εμπραγμάτων δικαιωμάτων στηρίζονται στην έκτακτη χρησικτησία) εισηγήθηκε ο Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νομού Κοζάνης, Γιάννης Θεοφύλακτος σήμερα, 13 Απριλίου 2016 στη συζήτηση της Ολομέλειας της Βουλής.
Η τροπολογία ήταν αρχικώς πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης και έλαβε την τελική της μορφή μετά από διαβούλευση με το ΥΠΕΚΑ και με την "Κτηματολόγιο Α.Ε." και, φυσικά με τους συνυπογράφοντες βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖΑ. (άπαντες δικηγόροι).
Η τροπολογία έγινε δεκτή και ψηφίστηκε, συνεπώς πλέον καθίσταται οικονομικότερη η διαδικασία δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για τους πολίτες.
 
Ακολουθεί το βίντεο από την υποστήριξη της τροπολογίας και τα σχετικά πρακτικά.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ΄

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

 

Αθήνα, σήμερα στις 13 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.17΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Δ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαπιστωθείσης της απαρτίας, αρχίζει η συνεδρίαση.

......................

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε την κ. Θεοπεφτάτου.

Ο κ. Θεοφύλακτος έχει τον λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα αναφερθώ στη βουλευτική τροπολογία με γενικό αριθμό 317 και ειδικό αριθμό 15, η οποία αφορά διατάξεις του Κτηματολογίου και η πρωτοβουλία της οποίας ανήκει στο Σύλλογο που ανήκω, στον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης. 

Ποια είναι η ουσία και ο πυρήνας της τροπολογίας; Έως τώρα υπήρχε άνιση μεταχείριση όσων δήλωναν εμπράγματα δικαιώματα με βάση την έκτακτη χρησικτησία εντός προθεσμίας συλλογής των δηλώσεων και όσων δεν ήταν εμπρόθεσμοι. Αυτή που δεν ήταν εμπρόθεσμοι είχαν την υποχρέωση να επιδίδουν στο ελληνικό Δημόσιο με δική τους δαπάνη. Αυτή η δαπάνη με το πέρασμα των ετών αυξήθηκε και εάν συνυπολογίσουμε και τα συνημμένα έγγραφα τα οποία κάποιος πρέπει να επιδόσει με δική τους δαπάνη, είναι μια δαπάνη που ξεπερνάει τα 200 και πολλές φορές τα 300 ευρώ και καθιστά πρακτικά αδύνατη, ιδίως σήμερα, τη δήλωση δικαιωμάτων από ιδιώτες. 

Οπότε, καταργείται αυτή η άνιση μεταχείριση των δηλώσεων δικαιωμάτων των εμπραγμάτων, που υπάρχει έως σήμερα. Και -γιατί η τροπολογία έγινε και σε διαβούλευση με το ΥΠΕΚΑ και με τη «Κτηματολόγιο Α.Ε.»-, για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του Δημοσίου, η υποχρέωση αυτή μετακυλίεται, μεταβιβάζεται και την έχει πλέον σήμερα η «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Εάν δηλαδή κάποιος δηλώσει εμπράγματο δικαίωμα με βάση την έκτακτη χρησικτησία,  το ελληνικό Δημόσιο θα ενημερωθεί και πάλι, αλλά αυτήν τη φορά πλέον μετά την τροπολογία αυτήν από την «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Για κάθε ενδεχόμενο δηλαδή διασφαλίζονται και τα δικαιώματα του Δημοσίου. Παραμένει δε η υποχρέωση του ιδιώτη, εάν κάνει τη δήλωση αυτή σε ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη μετά την ανάρτηση των πινάκων, οπότε τότε την υποχρέωση εξακολουθεί όπως και σήμερα να την έχει ο ιδιώτης.

Όσοι υπογράφουμε την τροπολογία είμαστε συνάδελφοι δικηγόροι. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε έλθει σε συνεννόηση με τους Συλλόγους που ανήκουμε. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με το Κτηματολόγιο, λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, αν καταλάβουν την ουσία, θα το κάνουν δεκτό και είναι καλό να την ψηφίσουν όλοι οι συνάδελφοι. 

Να εξηγήσω μόνο -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με αυτό- το επείγον πού έγκειται, γιατί ήλθε σε αυτό το νομοσχέδιο αυτή η τροπολογία. Έγκειται στο ότι σε πολλές περιφέρειες της χώρας τρέχουν οι διαδικασίες υποβολής δηλώσεων, οπότε εάν κλείσουν αυτές οι διαδικασίες μετά χάνει το νόημά της αυτή η τροπολογία. Το δε εκπρόθεσμο, το εξηγώ, έγκειται στο ότι έως τελευταίες στιγμές, τις τελευταίες μέρες ήμασταν σε διαβούλευση και με το ΥΠΕΚΑ και με την «Κτηματολόγιο Α.Ε.» και για τη μεταβατική διάταξη, γι’ αυτό φτάσαμε και ήταν εκπρόθεσμη η τροπολογία αυτή.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε τον κ. Θεοφύλακτο και για την οικονομία του χρόνου.Πρακτικά από τη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2016 της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας DIESEL και λοιπών υγρών καυσίμων για κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2016.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Θέλω να καλωσορίσω με τη σειρά μου τον κ. Υπουργό, τον κ. Πρόεδρο και τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε.. Θα αναφερθώ στο θέμα των ενεργειακών δήμων. Είναι καταρχήν ικανοποιητική η τοποθέτησή σας, κ. Υπουργέ, ότι, κατά προτεραιότητα, δράσεις και έργα που αφορούν την ανάπλαση του περιβάλλοντος στους ενεργειακούς δήμους θα κατευθυνθούν σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένο, ώστε να καλύψει και την αγωνία των περιοχών μας για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Η σύνδεση με τον τοπικό πόρο ανάπτυξης, που πρωτοκαθιερώθηκε το 1996 με το νόμο 2446 και έκτοτε με υπουργικές αποφάσεις, κατά τη γνώμη μου δεν αρκεί, αν και θα διαφωνήσω ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Κατά βάση αφορούσε την αειφορία στην περιοχή και τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Απέτυχε στην πράξη έτσι όπως εξελίχθηκε και συμφωνώ ότι, έτσι όπως εξειδικεύτηκε και με τις υπουργικές αποφάσεις, απέτυχε στην πράξη να προετοιμάσει τις περιοχές μας για την μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο, γιατί μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είναι κάτι, λοιπόν, που δεν έγινε και είναι ένα κακό παράδειγμα από το οποίο μπορούμε να ωφεληθούμε και να παραδειγματιστούμε αρνητικά, έτσι ώστε να εξειδικεύσουμε τις δράσεις στο μέλλον, για να γίνει η μετάβαση ομαλά, γιατί πραγματικά έχουν δώσει τα σπλάχνα τους οι περιοχές μας και στο περιβάλλον, σε υδροφόρους ορίζοντες, σε ρύπανση, σε μόλυνση, στα πάντα. Έχουμε φαινόμενα χωριά να είναι θαμμένα στην τέφρα και πολλά αλλά τέτοια φαινόμενα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σίγουρα όλοι συμφωνούμε ότι οι δράσεις πρέπει να κατευθυνθούν στην ανάδειξη του περιβάλλοντος, αλλά θα σημειώσω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι πιθανό να περάσει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι να υπάρχει πρόβλεψη για τη μετάβαση του εργατικού δυναμικού σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης.

Όσον αφορά την σύνδεση με τον τοπικό πόρο ανάπτυξης, αυτή πρωτοκαθιερώθηκε το 1996. Όσον αφορά το πώς βλέπουμε τις περιοχές των ενεργειακών δήμων, πιστεύουμε ότι τα 20 χρόνια είναι λίγα, γιατί η Δ.Ε.Η. δραστηριοποιείται πολύ περισσότερο και το ποσοστό, κατά τη γνώμη μας, πάλι είναι λίγο.  Οποιοδήποτε μετάλλευμα και να εξορύξει κανείς, σύμφωνα με τον μεταλλευτικό κώδικα, αλλά και πάγιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες, πρέπει να αποδίδει στην περιοχή, το υπέδαφος της οποίας εκμεταλλεύεται, μεγαλύτερα ποσοστά.

Κλείνοντας, επειδή έχω ασχοληθεί με την έννοια της αειφορίας στο νομικό επίπεδο, όταν κάποιος εκμεταλλεύεται το φυσικό κεφάλαιο μιας περιοχής, θα πρέπει να το παραδίδει αυτούσιο στις επόμενες γενιές, ακόμη και να προβλέπει και την καταβολή τόκων στις επόμενες γενιές. Δεν συζητάμε ότι έγινε κάτι τέτοιο, γι' αυτό ας δούμε έστω αυτά που προτείνουμε τώρα να τα συζητήσουμε, να τα συγκεκριμενοποιήσουμε και νομίζω ότι μπορούν να εξειδικευτούν στη βάση όσων αναφέρατε, κ. Υπουργέ, έτσι ώστε να συμφωνήσουμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον με αειφόρο προοπτική.