Προφίλ

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το έτος 1963 από τον δικηγόρο Γαβριήλ Ι. Θεοφύλακτο. Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του, έχει αποκτήσει πολύπλευρη εμπειρία συμβουλευτικής και δικαστηριακής δικηγορίας στους κυριότερους τομείς του Δικαίου.

Σήμερα έχει πλέον εξελιχθεί από ένα παραδοσιακό δικηγορικό γραφείο, σε ένα σύγχρονο πάροχο ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης. Στα πλαίσια αυτά, τα μέλη του, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση και ολοκληρωμένη υποστήριξη των εντολέων μας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής τους ζωής. της επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης, από τη διεξαγωγή εμπορικών διαπραγματεύσεων και την κατάρτιση συμφωνιών, την παρακολούθηση της καθημερινής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας έως την επίλυση διαφορών, που τυχόν θα προκύψουν, είτε με φιλικά μέσα διευθέτησης διαφορών, είτε ενώπιον των Δικαστηρίων, τακτικών ή μη, ή των αρμόδιων, ανεξάρτητων ή εποπτικών Αρχών, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν καθημερινά από τις συναλλαγές τους.

Στόχο μας αποτελεί η παροχή νομικών υπηρεσιών απόλυτα προσανατολισμένων στις ανάγκες των εντολέων μας και η συνεχής βελτίωση τους.

Η συγκεντρωμένη γνώση, η συσσωρευμένη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση για τις τρέχουσες νομικές και οικονομικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη αντίληψη της επιχειρηματικότητας και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, διασφαλίζουν τον ως άνω στόχο μας.

Κύριοι τομείς δραστηριοποίησης του γραφείου μας είναι το Αστικό (τροχαία ατυχήματα - διαζύγια - διατροφές - αποζημιώσεις κτλ), Ποινικό (όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου &  χρέη στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία), Διοικητικό (Προσλήψεις, Διαγωνισμοί, ΑΣΕΠ, επιδόματα) και Εμπορικό Δίκαιο (Σύσταση και Λύση Εταιρειών, Επιχειρηματικές Συμφωνίες κτλ).

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια

Οδηγίες για δανειολήπτες

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ