Αστικό Δίκαιο

To Δικηγορικό Γραφείο "Ιωάννης Θεοφύλακτος & Συνεργάτες" καλύπτει ολόκληρο το εύρος του Αστικού Δικαίου.

Παρέχει πλήρη δικαστηριακή υποστήριξη ιδιωτών και εταιρειών επί όλων των διαδικασιών (τακτική, εκουσία, ειδικές διαδικασίες, ασφαλιστικά μέτρα, αναγκαστική εκτέλεση) και βαθμών δικαιοδοσίας.

Τι αναλαμβάνουμε:

Ενοχικό Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

 • Aγωγές για κάθε είδους αξιώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που προκύπτουν από σύμβαση ή από το νόμο
 • Σύμβαση έργου
 • Καταδολίευση δανειστών
 • Ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές για την προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων
 • Ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές νομής
 • Διανομή ακινήτων
 • Έλεγχος τίτλων
 • Παραστάσεις σε συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων
 • Κτηματολόγιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

 • Επιμέλεια τέκνων
 • Διατροφή
 • Επικοινωνία με τα τέκνα
 • Ασφαλιστικά μέτρα
 • Διαζύγιο
 • Δικαστική επιδίωξη διατροφής
 • Αναγνώριση/προσβολή πατρότητας τέκνου
 • Νόμιμη μοίρα
 • Προσβολή διαθηκών
 • Έκδοση κληρονομητηρίου
 • Είσπραξη απαιτήσεων κατά της κληρονομιαίας περιουσίας από τους κληρονόμους
 • Διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς

Ακίνητα

Αυτοκινητιστικές Διαφορές

 • Διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων κλπ.
 • Επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων
 • Έλεγχο τίτλων
 • Μισθωτικές διαφορές (δικαστική επιδίωξη οφειλόμενων μισθωμάτων, αγωγές και διαταγές απόδοσης μισθίου, κλπ).
 • Διανομή ακινήτων
 • Αγωγή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου
 • Αγωγές αποζημίωσης στα Αστικά Δικαστήρια (υλικές ζημιές, ικανοποίηση ηθικής βλάβης κλπ)
 • Παράσταση ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων

 

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια

Οδηγίες για δανειολήπτες

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ