Δίκαιο Aναγκαστικής Eκτέλεσης

  • Έκδοση διαταγών πληρωμής (τιμολόγια, επιταγή, συναλλαγματική, μισθωτήρια κλπ)
  • Κατάσχεση κινητών και ακινήτων
  • Ανακοπή / αναστολή διαταγών πληρωμής
  • Ανακοπή / αναστολή πλειστηριασμών
  • Διόρθωση τιμήματος πρώτης προσφοράς

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια

Οδηγίες για δανειολήπτες

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ