Εμπορικό Δίκαιο

Εταιρείες και Επιχειρήσεις

Πτωχευτικό Δίκαιο

  • Σύσταση εταιρειών
  • Τροποποίηση εταιρειών (μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, συγχωνεύσεις, μετασχηματισμοί κλπ)
  • Λύση εταιρειών
  • Ίδρυση υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών
  • Πτώχευση εταιρειών
  • Εξυγίανση εταιρειών (άρθρο 99)

Εμπορικές συμβάσεις

  • Συμβάσεις δικαιόχρησης
  • Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής

 

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια

Οδηγίες για δανειολήπτες

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ