Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος 3869/2010)

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Το Δικηγορικό γραφείο "Ιωάννης Θεοφύλακτος & Συνεργάτες" εξειδικεύεται στον Νόμο 3869/2010 που αφορά σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα με πλήθος επιτυχημένων δικαστικών αποφάσεων διαγραφής χρέους δανειοληπτών και ρύθμισης των οφειλών τους.

H συνεχής και με μεγάλο αριθμό επιτυχών αποτελεσμάτων ενασχόλησή μας με τον Ν. 3869/2010 έχει καταστήσει ευρέως γνωστό το γραφείο για την αποτελεσματικότητα και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Επιπλέον, εξειδικευόμαστε στην άμυνα κατά κάθε μορφής καταδιωκτικών μέτρων των τραπεζών και παρέχουμε προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων έως την έκδοση οριστικής απόφασης για την υπαγωγή σας στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010. Με ανεπτυγμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την ελληνική επικράτεια, παρέχεται πλήρης νομική κάλυψη σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού
  • Αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου για την υπαγωγή στο Νόμο
  • Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος της περιουσίας των αιτούντων
  • Παύση παρακράτησης υπέρ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
  • Μεταρρύθμιση απόφασης Ειρηνοδικείου για την αναπροσαρμογή των μηνιαίων καταβολών

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια

Οδηγίες για δανειολήπτες

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ