Πνευματική Iδιοκτησία

  • Συμβάσεις κάθε είδους και άδειες με αντικείμενο πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (μεταβίβαση περιουσιακού δικαιώματος, παραχώρηση χρήσης, εκμετάλλευσης κλπ)
  • Ζητήματα Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Αντιδικίες κάθε είδους προκύπτουσες στο πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας (προστασία ηθικού δικαιώματος, κλπ)
  • Κατοχύρωση και προστασία εμπορικού σήματος
  • Κατοχύρωση και προστασία ονόματος χώρου (domain name)
  • Συμβάσεις μεταφοράς νέας τεχνολογίας

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια

Οδηγίες για δανειολήπτες

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ