Τραπεζικό Δίκαιο

  • Aξιολόγηση όρων τραπεζικών συμβάσεων (ΓΟΣ)
  • Zητήματα από συμβάσεις πίστωσης (ειδικότερα καταναλωτικής πίστεως, πιστωτικών χρεών κλπ.)
  • Zητήματα προστασίας καταναλωτή
  • Άμυνα καταδιωκτικών μέτρων των Τραπεζών (ανακοπές, αναστολές διαταγών πληρωμής, αναστολή πλειστηριασμών ακινήτων κλπ)
  • Διαπραγμάτευση με Πιστωτικά Ιδρύματα

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια

Οδηγίες για δανειολήπτες

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ