< Πίσω στα άρθρα

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΣΕΠ

Μετά από 5 έτη ενασχόλησης του συνεργάτη μας, δικηγόρου Στέργιος Κατσέλας με την προετοιμασία και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οι επιτυχόντες – διοριστέοι ως μόνιμο προσωπικό σε φορείς του Δημοσίου έφτασαν τους σαράντα (40) !

Επίσης, το δικηγορικό γραφείο μας έχει ασχοληθεί με δικαστική διεκδίκηση και δικαίωση όσων συμμετείχαν σε διαγωνισμούς για μόνιμες θέσεις (πχ ΔΕΗ Α.Ε.), αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες διοριστέων (ένσταση + αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και κατόπιν τροποποίηση της απόφασης του ΑΣΕΠ).

Αναζήτηση

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΣΕΠ

Μετά από 5 έτη ενασχόλησης του συνεργάτη μας, δικηγόρου Στέργιος Κατσέλας με την προετοιμασία και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οι επιτυχόντες – διοριστέοι ως μόνιμο προσωπικό σε φορείς του Δημοσίου έφτασαν τους σαράντα (40) !

Επίσης, το δικηγορικό γραφείο μας έχει ασχοληθεί με δικαστική διεκδίκηση και δικαίωση όσων συμμετείχαν σε διαγωνισμούς για μόνιμες θέσεις (πχ ΔΕΗ Α.Ε.), αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες διοριστέων (ένσταση + αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και κατόπιν τροποποίηση της απόφασης του ΑΣΕΠ).

Αναζήτηση