< Πίσω στα άρθρα

Ευχάριστα νέα για όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη

Πληθαίνει η νομολογία σε Ειρηνοδικεία όλης της χώρας που μειώνει το ύψος των μηνιαίων δόσεων του άρθρου 9 για την προστασία της α΄ κατοικίας.

Συγκεκριμένα, όσοι εντάχθηκαν με δικαστική απόφαση στο νόμο 3869/2010 και ορίστηκε να πληρώσουν ένα ποσό για την προστασία της α΄ κατοικίας τους (το 80% της αξίας της) εντός περιόδου 15 – 20 ετών, ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ πληρώνουν επιτόκιο που υπολογίζεται επί του συνόλου του ποσού για όλη την χρονική αυτή περίοδο (ουσιαστικά είναι σα να παίρνουν ένα καινούργιο δάνειο και οι δόσεις είναι αυξημένες – ιδιαίτερα δε σήμερα με την αύξηση των επιτοκίων).

ΟΜΩΣ, ορθό είναι (και πλέον έχει κριθεί από πολλά Ειρηνοδικεία) ότι το επιτόκιο πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία δόση (και όχι το σύνολο του ποσού), γεγονός που οδηγεί σε σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων για την προστασία της α΄ κατοικίας. Τα παραπάνω θα γίνουν με ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ της ήδη εκδοθείσας απόφασης ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

Αναζήτηση

Ευχάριστα νέα για όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη

Πληθαίνει η νομολογία σε Ειρηνοδικεία όλης της χώρας που μειώνει το ύψος των μηνιαίων δόσεων του άρθρου 9 για την προστασία της α΄ κατοικίας.

Συγκεκριμένα, όσοι εντάχθηκαν με δικαστική απόφαση στο νόμο 3869/2010 και ορίστηκε να πληρώσουν ένα ποσό για την προστασία της α΄ κατοικίας τους (το 80% της αξίας της) εντός περιόδου 15 – 20 ετών, ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ πληρώνουν επιτόκιο που υπολογίζεται επί του συνόλου του ποσού για όλη την χρονική αυτή περίοδο (ουσιαστικά είναι σα να παίρνουν ένα καινούργιο δάνειο και οι δόσεις είναι αυξημένες – ιδιαίτερα δε σήμερα με την αύξηση των επιτοκίων).

ΟΜΩΣ, ορθό είναι (και πλέον έχει κριθεί από πολλά Ειρηνοδικεία) ότι το επιτόκιο πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία δόση (και όχι το σύνολο του ποσού), γεγονός που οδηγεί σε σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων για την προστασία της α΄ κατοικίας. Τα παραπάνω θα γίνουν με ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ της ήδη εκδοθείσας απόφασης ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

Αναζήτηση