< Πίσω στα άρθρα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2020:
Ποιο είναι το νομικό καθεστώς στα τέλη του 2020 – αρχές του 2021 αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος;
Ποιοι οι βασικοί νόμοι που αφορούν ιδιώτες και επιχειρηματίες οι οποίοι οφείλουν σε τράπεζες, εφορία, εφκα κτλ;
Ακολουθεί μία πολύ σύντομη ανάλυση (και τούτο διότι η υπερ-πληροφόρηση από το ίντερνετ και τα ΜΜΕ, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε παρα-πληροφόρηση, ιδίως όταν αφορά μη-ειδικούς):
1. Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ (ν. 3869/2010) – ΛΗΓΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 31.12.2020:
– Εμβληματικός νόμος, η ισχύς του παύει στις 31.12.2020. Έως τα μέσα του 2019 ίσχυε ο νόμος Κατσέλη και για την προστασία της α΄ κατοικίας, έκτοτε και έως τις 31.12.20 ισχύει για ρύθμιση χρεών χωρίς προστασία της α΄ κατοκίας.
– Όσοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και έχουν λάβει προσωρινή ή οριστική δικαστική απόφαση, ακολουθούν την απόφαση αυτή.
– Όσοι έχουν δικάσιμο του ν. Κατσέλη έως 15.6.21, οι δίκες τους θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
– Όσοι έχουν δικάσιμο του ν. Κατσέλη μετά τις 15.6.21 (είτε είναι το β΄ μισό του 2012 είτε το 2022, 2023, 2023 είτε τα επόμενα χρόνια), οι δίκες τους -σύμφωνα με το νόμο 4745/2020-επαναπροσδιορίζονται με αίτησή τους που πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από 1.12.2020 και μετά. Οι δίκες τους θα γίνουν πολύ σύντομα, μέσα στους πρώτους μήνες του 2021.
2. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ‘ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ν. 4605/2019) – ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.8.2020:
– Ίσχυσε από τα μέσα του 2019 έως 31.8.2020 και αφορά αποκλειστικά την προστασία της α΄ κατοικίας. Ήταν το ‘διάδοχο σχήμα’ μετά την λήξη της προστασίας της α΄ κατοικίας από το ν. Κατσέλη. Όσοι εντάχθηκαν σε αυτόν και είχαν τις προϋποθέσεις, ρύθμισαν τα δάνεια με υποθήκη στην α΄ κατοικία. Εάν είχαν τις προϋποθέσεις και δεν έγιναν ρυθμίσεις, είχαν δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο.
3. Ο ΝΟΜΟΣ 4469/2017 – ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ: Ίσχυσε από τα μέσα του 2017 και αφορά την εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων (δεν προχώρησε τόσο πολύ στην πράξη γιατί χρειαζόταν η εξωδικαστική συναίνεση των τραπεζών).
4. ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Η “ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ” – Ν. 4738/2020):
– Από 1.1.2021 θα είναι ο μοναδικός νόμος που θα ρυθμίζει το ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή όσοι συμπολίτες μας (είτε ιδιώτες είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες κτλ) έχουν αρρύθμιστες οφειλές σε τράπεζες, Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ κτλ και δεν έχουν ενταχθεί στους προηγούμενους νόμους, θα πρέπει να ενταχθούν στο νόμο αυτό.
– Δίδεται δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης, πριν την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
– Σε γενικές γραμμές ο νόμος αυτός ρυθμίζει μεν όλες τις οφειλές, όμως εκποιεί όλη την περιουσία του υπερχρεωμένου (και την α΄ κατοικία).
– Όμως, σε περιπτώσεις “πολύ μικρών οντοτήτων”, όπως τις ονομάζει ο νόμος, δηλαδή συμπολιτών μας με όχι πολύ μεγάλα χρέη και όχι μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία (τα μεγέθη είναι τέτοια που πιθανόν σε αυτή την έννοια των πολύ μικρών οντοτήτων εντάσσονται οι περισσότεροι συμπολίτες μας), δίδεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να μην εκποιήσει την α΄ κατοικία με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Γιάννης Θεοφύλακτος

Αναζήτηση

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2020:
Ποιο είναι το νομικό καθεστώς στα τέλη του 2020 – αρχές του 2021 αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος;
Ποιοι οι βασικοί νόμοι που αφορούν ιδιώτες και επιχειρηματίες οι οποίοι οφείλουν σε τράπεζες, εφορία, εφκα κτλ;
Ακολουθεί μία πολύ σύντομη ανάλυση (και τούτο διότι η υπερ-πληροφόρηση από το ίντερνετ και τα ΜΜΕ, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε παρα-πληροφόρηση, ιδίως όταν αφορά μη-ειδικούς):
1. Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ (ν. 3869/2010) – ΛΗΓΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 31.12.2020:
– Εμβληματικός νόμος, η ισχύς του παύει στις 31.12.2020. Έως τα μέσα του 2019 ίσχυε ο νόμος Κατσέλη και για την προστασία της α΄ κατοικίας, έκτοτε και έως τις 31.12.20 ισχύει για ρύθμιση χρεών χωρίς προστασία της α΄ κατοκίας.
– Όσοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και έχουν λάβει προσωρινή ή οριστική δικαστική απόφαση, ακολουθούν την απόφαση αυτή.
– Όσοι έχουν δικάσιμο του ν. Κατσέλη έως 15.6.21, οι δίκες τους θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
– Όσοι έχουν δικάσιμο του ν. Κατσέλη μετά τις 15.6.21 (είτε είναι το β΄ μισό του 2012 είτε το 2022, 2023, 2023 είτε τα επόμενα χρόνια), οι δίκες τους -σύμφωνα με το νόμο 4745/2020-επαναπροσδιορίζονται με αίτησή τους που πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από 1.12.2020 και μετά. Οι δίκες τους θα γίνουν πολύ σύντομα, μέσα στους πρώτους μήνες του 2021.
2. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ‘ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ν. 4605/2019) – ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.8.2020:
– Ίσχυσε από τα μέσα του 2019 έως 31.8.2020 και αφορά αποκλειστικά την προστασία της α΄ κατοικίας. Ήταν το ‘διάδοχο σχήμα’ μετά την λήξη της προστασίας της α΄ κατοικίας από το ν. Κατσέλη. Όσοι εντάχθηκαν σε αυτόν και είχαν τις προϋποθέσεις, ρύθμισαν τα δάνεια με υποθήκη στην α΄ κατοικία. Εάν είχαν τις προϋποθέσεις και δεν έγιναν ρυθμίσεις, είχαν δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο.
3. Ο ΝΟΜΟΣ 4469/2017 – ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ: Ίσχυσε από τα μέσα του 2017 και αφορά την εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων (δεν προχώρησε τόσο πολύ στην πράξη γιατί χρειαζόταν η εξωδικαστική συναίνεση των τραπεζών).
4. ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Η “ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ” – Ν. 4738/2020):
– Από 1.1.2021 θα είναι ο μοναδικός νόμος που θα ρυθμίζει το ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή όσοι συμπολίτες μας (είτε ιδιώτες είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες κτλ) έχουν αρρύθμιστες οφειλές σε τράπεζες, Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ κτλ και δεν έχουν ενταχθεί στους προηγούμενους νόμους, θα πρέπει να ενταχθούν στο νόμο αυτό.
– Δίδεται δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης, πριν την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
– Σε γενικές γραμμές ο νόμος αυτός ρυθμίζει μεν όλες τις οφειλές, όμως εκποιεί όλη την περιουσία του υπερχρεωμένου (και την α΄ κατοικία).
– Όμως, σε περιπτώσεις “πολύ μικρών οντοτήτων”, όπως τις ονομάζει ο νόμος, δηλαδή συμπολιτών μας με όχι πολύ μεγάλα χρέη και όχι μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία (τα μεγέθη είναι τέτοια που πιθανόν σε αυτή την έννοια των πολύ μικρών οντοτήτων εντάσσονται οι περισσότεροι συμπολίτες μας), δίδεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να μην εκποιήσει την α΄ κατοικία με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Γιάννης Θεοφύλακτος

Αναζήτηση