< Πίσω στα άρθρα

3 + 2 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ FUNDS

Ο αγώνας υπέρ των εντολέων μας (συμπολιτών μας – δανειοληπτών) κατά των funds και των servicers είναι καθημερινός και αδυσώπητος. Το νομοθετικό πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί ραγδαία τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ και η νομολογία έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Παρόλα αυτά, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη από τους εντολείς μας, πολλές φορές οι γνώσεις μας «πιάνουν τόπο» στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα:

1. Με την 535/2024 απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ έγινε δεκτή Αίτηση Αναίρεσης που ασκήσαμε στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ κατά απόφασης του Πρωτοδικείου Γρεβενών, το οποίο χωρίς καθόλου ή με αντιφατικές αιτιολογίες είχε απορρίψει την ένταξη του εντολέως μας στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη,

2. ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ στην Κοζάνη (με την 25/2024 ΕιρΚοζ), διότι το fund προσκόμισε για την έκδοση διαταγής πληρωμής (στην οποία βασίστηκε η κατάσχεση) όχι την αρχική δανειακή σύμβαση, παρά μόνο την πρόσθετη πράξη. Επιπλέον, ο εντολέας μας είχε ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

3. Με την 8/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κοζάνης έγινε ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ για εντολέα μας που είχαμε ήδη υπαγάγει στο νόμο Κατσέλη, με αποτέλεσμα να μειωθεί δραστικά η μηνιαία δόση που πληρώνει σε βάθος εικοσαετίας για την διάσωση της α΄ κατοικίας του.

(τις ως άνω 3 υποθέσεις χειρίστηκε ο δικηγόρος Γιάννης Θεοφύλακτος)

Περαιτέρω:

4. Με την υπ’ αριθμ. 64/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης απορρίφθηκε έφεση της INTRUM HELLAS, που στρεφόταν κατά πελάτη μας, ο οποίος με την υπ’ αριθμ. 196/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κοζάνης είχε υπαχθεί στον ν. 3869/2010. Δικαιώθηκε λοιπόν και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

5. Με την υπ’ αριθμ. 105/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε κατά της CEPAL HELLAS και δικαιώθηκε πελάτης μας, κατά του οποίου είχε επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση ακίνητης περιουσίας και είχε οριστεί αναγκαστικός πλειστηριασμός (ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ).

(τις ως άνω 2 υποθέσεις χειρίστηκε η δικηγόρος Ελένη Θεοφυλάκτου).

Παράλληλα, αρκετές υποθέσεις οφειλετών (σε τράπεζες, Δ.Ο.Υ. και ΕΦΚΑ), επιλύονται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού της Γεν. Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (τις υποθέσεις χειρίζονται οι δικηγόροι: Σαλώμη Θεοφυλάκτου, Στέργιος Κατσέλας, Θεόδωρος Ηλιάδης, Αγγελική Γκατζουγιάννη).

Αναζήτηση

3 + 2 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ FUNDS

Ο αγώνας υπέρ των εντολέων μας (συμπολιτών μας – δανειοληπτών) κατά των funds και των servicers είναι καθημερινός και αδυσώπητος. Το νομοθετικό πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί ραγδαία τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ και η νομολογία έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Παρόλα αυτά, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη από τους εντολείς μας, πολλές φορές οι γνώσεις μας «πιάνουν τόπο» στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα:

1. Με την 535/2024 απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ έγινε δεκτή Αίτηση Αναίρεσης που ασκήσαμε στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ κατά απόφασης του Πρωτοδικείου Γρεβενών, το οποίο χωρίς καθόλου ή με αντιφατικές αιτιολογίες είχε απορρίψει την ένταξη του εντολέως μας στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη,

2. ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ στην Κοζάνη (με την 25/2024 ΕιρΚοζ), διότι το fund προσκόμισε για την έκδοση διαταγής πληρωμής (στην οποία βασίστηκε η κατάσχεση) όχι την αρχική δανειακή σύμβαση, παρά μόνο την πρόσθετη πράξη. Επιπλέον, ο εντολέας μας είχε ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

3. Με την 8/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κοζάνης έγινε ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ για εντολέα μας που είχαμε ήδη υπαγάγει στο νόμο Κατσέλη, με αποτέλεσμα να μειωθεί δραστικά η μηνιαία δόση που πληρώνει σε βάθος εικοσαετίας για την διάσωση της α΄ κατοικίας του.

(τις ως άνω 3 υποθέσεις χειρίστηκε ο δικηγόρος Γιάννης Θεοφύλακτος)

Περαιτέρω:

4. Με την υπ’ αριθμ. 64/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης απορρίφθηκε έφεση της INTRUM HELLAS, που στρεφόταν κατά πελάτη μας, ο οποίος με την υπ’ αριθμ. 196/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κοζάνης είχε υπαχθεί στον ν. 3869/2010. Δικαιώθηκε λοιπόν και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

5. Με την υπ’ αριθμ. 105/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε κατά της CEPAL HELLAS και δικαιώθηκε πελάτης μας, κατά του οποίου είχε επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση ακίνητης περιουσίας και είχε οριστεί αναγκαστικός πλειστηριασμός (ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ).

(τις ως άνω 2 υποθέσεις χειρίστηκε η δικηγόρος Ελένη Θεοφυλάκτου).

Παράλληλα, αρκετές υποθέσεις οφειλετών (σε τράπεζες, Δ.Ο.Υ. και ΕΦΚΑ), επιλύονται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού της Γεν. Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (τις υποθέσεις χειρίζονται οι δικηγόροι: Σαλώμη Θεοφυλάκτου, Στέργιος Κατσέλας, Θεόδωρος Ηλιάδης, Αγγελική Γκατζουγιάννη).

Αναζήτηση