Δικηγόροι

Ιωάννης Θεοφύλακτος

Δικηγόρος παρ’ αρείω πάγω από το 2006, master ευρωπαϊκού δικαίου. Ασχολήθηκε με υποθέσεις όλου του φάσματος δικαίου, τροχαία ατυχήματα, διορισμοί, ποινικά, οικογενειακά και ιδιαίτερα με διαφορές των καταναλωτών με τα τραπεζικά ιδρύματα και το ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη). Πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Δ. Μακεδονίας 2008 – 2015, Βουλευτής Ν. Κοζάνης την περίοδο 2015 – 2019.

Ελένη Θεοφυλάκτου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 2006, master εργατικού και αστικού δικαίου. Εργατολόγος, ασχολήθηκε με πληθώρα αντικειμένων του δικαίου, κυρίως ακίνητα – κτηματολόγιο, ασφαλιστικά μέτρα, οικογενειακές διαφορές, ιδιαίτερα δε με υποθέσεις εργατικού δικαίου και υποθέσεις του νόμου Κατσέλη.  

Σαλώμη Θεοφυλάκτου

Δικηγόρος παρ’ εφέταις από το 1998 ασχολήθηκε με όλα τα αντικείμενα του δικαίου,  και ιδιαίτερα με υποθέσεις που αφορούν ακίνητα, αναγνώριση κυριότητας, υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και εξωδικαστική διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, κληρονομικό δίκαιο καθώς και υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι Συνεργάτες

Μαρία Θεοφυλάκτου

Η Μαρία Θεοφυλάκτου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης Παρισίου. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2010 και ειδικεύεται στον τομέα του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. Διαθέτει επιπλέον σημαντική εμπειρία στις μισθωτικές διαφορές. Βασικό προσόν της θεωρείται η εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Από το 2014 είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις.

Από τον Ιούλιο του έτους 2017 είναι τακτικό μέλος του Μητρώου Συντονιστών για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν.4469/2017.

Κατσέλας Στέργιος

Ονομάζομαι Κατσέλας Στέργιος και έχω γεννηθεί στις 26-8-1988. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Εν συνεχεία πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση στο δικηγορικό γραφείο του κ. Θεοφύλακτου από το 2014 έως και το 2016. Έκτοτε τυγχάνω συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου και απασχολούμαι με υποθέσεις από όλο το φάσμα του Δικαίου ενώ παράλληλα αναλαμβάνω την προετοιμασία του φακέλου και τη διεκπεραίωση αιτήσεων που αφορούν σε συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Παράλληλα είμαι εκλεγμένο τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Δυτικής Μακεδονίας για δύο συνεχόμενες θητείες κατέχοντας ειδικότερα την ιδιότητα του Ταμία της Ένωσης Καταναλωτών. Στα πλαίσια της δραστηριότητας της Ένωσης Καταναλωτών έχω παρακολουθήσει σεμινάριο για την εκπαίδευση ελευθέρων επαγγελματιών σε καταναλωτικά θέματα – CONSUMER LAW READY – λαμβάνοντας την πιστοποίηση του εκπαιδευτή. Γνωρίζω την αγγλική γλώσσα καθώς και τον χειρισμό του συνόλου των προγραμμάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έχω αφομοιώσει την ομαδική και μεθοδική τακτική που ακολουθεί εν γένει το δικηγορικό γραφείο στη διεκπεραίωση των υποθέσεων λειτουργώντας σε αγαστή συνεργασία με όλους τους συνεργάτες.

Αγγελική Γκατζουγιάννη

Δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις από το 2022
Απόφοιτη της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
LL.M. – Α.Π.Θ. Εμπορικό Δίκαιο.
LL.M. Eur. -L.M.U. (Μόναχο Γερμανίας) Οικονομικό Δίκαιο.

Ασχολείται με υποθέσεις αστικού-εμπορικού-οικονομικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στις δικαστικές και εξωδικαστικές ρυθμίσεις οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών N.4738/2020, πτωχευτικό δίκαιο, υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης, οικογενειακές διαφορές, διασυνοριακές υποθέσεις Ελλάδας-Γερμανίας.
Γνωρίζει άριστα την αγγλική και γερμανική γλώσσα.